Thursday, January 23rd, 2020
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch: Quan tâm công tác bảo vệ môi trường PDF Print E-mail

Thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ VHTTDL) và Cục Cảnh sát môi trường (C36), Bộ Công an vừa phối hợp với Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại 7 đơn vị, trong đó có 3 di tích là: Bạch Dinh, Nhà Lớn Long Sơn, khu di tích Minh Đạm và 4 khu du lịch là: Biển Đông, Lan Rừng (TP. Vũng Tàu), Long Hải (huyện Long Điền), Sài Gòn – Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác bảo vệ môi trường du lịch tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được các đơn vị quan tâm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật như: một kios thuê ở di tích Bạch Dinh đang xây dựng mở rộng nhưng không có giấy phép xây dựng; khu du lịch Long Hải chưa có giấy phép xả thải, chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định; giấy phép khai thác nước khoáng của khu du lịch suối khoáng nóng Sài Gòn - Bình Châu đã hết hạn nhưng chủ đầu tư chưa xin giấy phép mới; giấy phép khai thác nước khoáng của khu du lịch Lan Rừng cũng đã hết hạn nhưng chưa xin phép mới, chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định…

Đức Nguyên (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
 

Lot 7, Toc Tien Centralized Waste Treatment Area, Toc Tien Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province.


Tel: (064)3948678 - 3948676 Fax: (064)3948675