Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 nam 2019

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


1. Dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp - chất thải nguy hại
 alt

+ Chất thải rắn có thể cháy.
+ Chất thải rắn y tế, dược phẩm.
+ Chất thải chứa dung môi hữu cơ.
+ Các loại bùn thải, các chất trơ
+ Dầu thải, hỗn hợp dầu thải
+ Chất thải lỏng
+ Các loại bao bì nhiễm các thành phần nguy hại
+ ...

 2. Dịch vụ tư vấn môi trường 
+ Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, lập Cam kết và Đề án bảo vệ môi trường
+ Phân tích môi trường và lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
+ Đăng ký chủ nguồn thải, xin cấp phép xả thải.
+ Tư vấn sản xuất sạch hơn (tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải phát sinh, tái chế sử dụng lại nguồn chất thải, trao đổi chất thải,… đem lại hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất.
+ Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm các cấp.


3. Xử lý nước thải
  alt
+ Ngành công nghiệp hóa dầu
+ Công nghiệp thực phẩm
+ Công nghiệp hóa chất
+ Thủy sản
+ Nước thải y tế, nhà hàng, khách sạn, …


4. Kỹ thuật môi trường
+ Thiết kế, thi công, chế tạo, bảo trì và vận hành lò đốt
+ Tái chế phế liệu, phế thải kim loại.
+ Tái chế nhựa.
+ Tái chế thùng phuy.


5. Thương mại
 
+ Mua bán phế liệu  


 

Lot 7, Toc Tien Centralized Waste Treatment Area, Toc Tien Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province.


Tel: (064)3948678 - 3948676 Fax: (064)3948675