Thursday, January 23rd, 2020
About Us PDF Print E-mail
Saturday, 03 January 2009 03:16

Công ty CP Môi trường Sao Việt được thành lập vào năm 2008 với chức năng cung cấp các dịch vụ về môi trường. Với việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất bằng việc triển khai xây dựng cùng lúc 3 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Với phương châm trong hoạt động là bảo vệ môi trường, Sao Việt luôn hướng đến việc xây dựng các giá trị cho sự phát triển bền vững của khách hàng và của chính công ty.

Tổng Giám đốc: Phùng Văn Thái, 0915.394.326

Giám đốc Nhà máy: TS. Ngô Trung Trực, 0916.711.081

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Lot 7, Toc Tien Centralized Waste Treatment Area, Toc Tien Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province.


Tel: (064)3948678 - 3948676 Fax: (064)3948675