Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 nam 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT
Liên hệ
Địa chỉ:
Lô số 7, Khu xử lý tập trung xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
Bà Rịa Vũng Tàu
Việt Nam

Điện thoại: 064.3948678
 Fax: 064.3948675

 


Lot 7, Toc Tien Centralized Waste Treatment Area, Toc Tien Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province.


Tel: (064)3948678 - 3948676 Fax: (064)3948675